mercoledì 16 aprile 2014

cumpari Silvio, cumpari Matteo e scumpari Marcello

Matteo: "Ma unna è Marceddu?"
Silvio: "a ffari beneficienza"
Archivio blog